Нововведения информационных технологий 2017


Проведений аналіз структури ІТ у посібнику дозволяє трактувати технологію як сукупність процесів, що використовують засоби та методи накопичення, обробки і передачі первинної інформації для отримання інформації нової якості про стан об’єкту, процесу або явища (інформаційного продукту).
Тоді справедливим буде таке означення: Інформаційна технологія – це процес або сукупність процесів обробки інформації.

► Які є елементи логічного структурування економічної інформації? ► Що таке реквізит-основа і реквізит-ознака? ► Що розуміється під структурою даних? ► Елементи фізичного структурування економічної інформації.
Операційна об’єднує операції обробки даних та їх передачі.

- 16 - 2.
Розрізняють форму і значення реквізитів.