Нововведения информационных технологий 2017


У відповідності з низхідним методом моделювання теоретичні положення ґрунтуються на відтворенні зовнішніх проявів інтелектуальної поведінки індивідуума.
4.

Вибір методів класифікації та кодування залежить від призначення класифікатора, специфіки об’єкта класифікації та можливостей обчислю- вальної техніки.
Визначити спосіб представлення (формалізувати) деякі дані буває легко – наприклад, об’єм продажів в гривнях – це певне число.

Передача інформаціїздійснюється за наявності передавача, приймача і каналу зв’язку.
В ієрархічній системі класифікації на будь-якому рівні підмножини елементів не повинні перетинатися.