Нововведения информационных технологий 2017


Схема еволюції знань Вигляд узагальненого життєвого циклу наведено на рис.1.4 та рис.1.5.
Класифікатор створено на підставі Ніццької угоди про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, яку було укладено 15 червня 1957 року (переглянутої 14 липня 1967 року у Стокгольмі та 13 травня 1977 року у Женеві, а також зі змінами від 28 вересня 1979 року).

Цей крок необхідний для тих методів, які вимагають представлення початкових даних в певному вигляді.
При системному способі інформація класифікується з урахуванням вимог різних рівнів організації (підприємство, міністерство, відомство, тощо), при локальному – в межах одного підприємства, організації або установи.

1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.1 1.2 1 1.3 1.4 Рис.3.3.
Система класифікації може бути подана переліком незалежних фасетів (списків), які містять значення ознак класифікації.