Нововведения информационных технологий 2017


Це найменша інформаційна одиниця, з якої утворюється самостійний документ.
Обмін інформацією між двома і більше суб’єктами представляє собою комунікацію.

Система класифікації може бути подана переліком незалежних фасетів (списків), які містять значення ознак класифікації.
Нейронні мережі можуть ефективно використовуватись для розв’язання задач прогнозування на основі аналізу часових рядів; ідентифікації об’єктів і класифікації; оптимізації.

Для прикладу можна взяти обсяг даних у всесвітній мережі Інтернет, що збільшується щохвилини.
Двомірний код зчитується за допомогою спеціальних пристроїв в двох вимірах (по горизонталі і по вертикалі).