Нововведения информационных технологий 2017


Масовому - 36 - поширенню інформації сприяла поява і розвиток книгодрукування.
Найпоширеніші моделі баз даних – реляційні.

Позиціям, які щойно виникли, коди присвоюються за рахунок резерву.
4.

Інформаційні процеси поділяють на процеси циркуляції та переробки інформації, які, в свою чергу поділяються на процеси збору, передачі, обробки, збереження та спрямування до користувача.
Вони можуть бути простими або складними.