Нововведения информационных технологий 2017Невелика тривалість циклу зумовлена відсутністю етапу збереження інформації, оскільки при інтерпретації інформації (тобто вже при сприйнятті і усвідомленні її) можливі наступні варіанти: приймається рішення і інформація втрачає свою значимість; інформація трансформується у нові знання.
В опозиційній науковій течії – нейрофізіологічній – існують інші думки.

Точність інформації визначається припустимим рівнем її спотворення по відношенню до поставленого завдання.
Структуру нейромережі – багатошарового персептрона – можна описати наступним чином.

Характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг: а) матеріальна інформація в) споживча інформація б) економічна інформація г) виробнича інформація 7.
Вхідний шар реалізує зв’язок із вхідними даними, вихідний – із вихідними.