Нововведения информационных технологий 2017


Інформація, що міститься в коді, може бути надрукована в явному вигляді під кодом (розшифрування).
Ієрархічний метод класифікації.

Життєвий цикл знань.
Розглянуто також основні технології, що використовуються на кожному з етапів життєвого циклу ІС, для оптимізації процесів її проектування та функціонування.

Класифікація як засіб формалізованого опису інформації Для забезпечення повноцінного і ефективного обміну інформацією як всередині ІС, так і між різними ІС, автоматизації роботи з даними різних типів, необхідно певним чином уніфікувати і стандартизувати форму представлення інформації без зміни її змісту.
- 5 - 1.