Нововведения информационных технологий 2017


Людський мозок зберігає спогади, щоб постійно робити передбачення про оточуючу дійсність (про те, що людина бачить, відчуває, чує).
Далі будується модель залежності обсягів продажів від вибраних чинників.

В інформаційних технологіях розглядають декомпозицію на основі дерева цілей (рис.3.3).
Для використання інформації також є необхідною певна система сприйняття (мозок, наприклад), яка здатна оперувати цією інформацією.

Першим кроком буде збір хронології продажів в кожному магазині і об’єднання її в загальну вибірку даних.
Головною особливістю даних сьогодні є те, що їх стає надзвичайно багато.