Нововведения информационных технологий 2017


Логічне структурування інформації пов’язане з необхідністю її зберігання, обробки чи передачі та виділяє наступні елементи в залежності від їх функціонального призначення та особливостей: символ, реквізит, показник, інформаційнеповідомлення, інформаційниймасив, інформаційний потік, інформаційна підсистема, інформаційна система.
2.5.

Контрольне число визначається за допомогою відповідних математичних операцій з попередніми цифрами коду.
Детальніше інформаційні та програмні продукти розглянемо в наступних розділах.

Інформаційний шум представляє собою повідомлення, непотрібне суб’єкту, незалежно від того, відоме воно йому чи ні.
Обмін інформацією між двома і більше суб’єктами представляє собою комунікацію.