6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Кількість рівнів визначає глибину класифікації, яка залежить від необхідності конкретизації угруповань і кількості ознак, які беруть участь у класифікації.
Як правило, в облікових системах є механізми побудови звітів і експорту даних, тому отримання потрібної інформації є відносно нескладною операцією.

- 26 - Штрихове кодування.
Розрізняють форму і значення реквізитів.

Швидкий розвиток комп’ютерної техніки породжує нові форми і методи обробки, зберігання і передавання інформації.
Логічне структурування інформації виділяє елементи в залежності від їх функціонального призначення та особливостей.