6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Як правило, записи, що входять у файл, мають однакову структуру.
Це може бути достатньо дорогим способом, проте, такий варіант збору даних не виключений.

Знання – сукупність відомостей з певної предметної області На сьогоднішній день поняття “знання” набуло додаткового змісту: це люди та інформація, піднесені до ступеня засобів поширення• цієї інформації; це вміння знайти потрібну інформацію та потрібних людей для• організації процесу, що спрямований на досягнення поставленої мети.
Зважаючи на іншу сторону стрімкого розвитку ІТ, у посібнику неможливо було обминути гостроактуальні питання інформаційного піратства, розвинуті технології якого становлять суттєву загрозу інформаційному продукту.

До цієї групи входять 40% від всіх покупців; Змішані покупці (сегмент 4).
Ієрархічний метод класифікації.