6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Наприклад, якщо при створенні медичної системи діагностики подавати тільки відомості про хворих, то система не знатиме про існування в природі здорових людей.
Умовно-постійною є інформація, яка залишається незмінною певний, відносно великий проміжок часу (розклад руху поїздів, асортимент продукції, яку випускає фірма).

В інформаційній системі поняття “інформація” пов’язано із сутністю процесів, а поняття “знання” – з їх якістю.
Реквізит – інформаційна одиниця найнижчого рівня, яка складається з цифр, літер, символів і має зміст Реквізит відображає окремі властивості об’єктів – кількісні або якісні.

Більше того, саме ця категорія птахів досить добре піддається тренуванню.
Запис – пойменована сукупність полів, об’єднаних за змістовним принципом.