Нововведения информационных технологий 2017


У відповідності з низхідним методом моделювання теоретичні положення ґрунтуються на відтворенні зовнішніх проявів інтелектуальної поведінки індивідуума.
Цілком таємна інформація є доступною чітко обмеженій групі осіб з відповідними повноваженнями.

...
Кожна інформаційна технологія орієнтована на обробку інформації певних видів, наприклад, статистичної (електронні таблиці, СУБД ), текстової (текстові редактори), графіки (графічні редактори).

Однак, цей недолік компенсується можливостями розпаралелювання обчислень.
Прикладом файлу може бути сукупність записів про колір пікселів, що складають зображення.