Нововведения информационных технологий 2017Взаємозв’язок між елементами логічної структури інформації З точки зору подання інформації на певних носіях (фізичне структурування) відповідні одиниці визначаються залежно від носія інформації та способу її фіксації.
Це може бути достатньо дорогим способом, проте, такий варіант збору даних не виключений.

► Опишіть методи появи нових знань.
Результатом технології є: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) продукти в) сировина б) документація г) послуги 5.

Останній підхід пов’язаний з автоматизацією обробки інформації, що вимагає її структурування і формалізації опису.
Класифікація використовується у випадку, коли класи об’єктів є наперед відомими.