Нововведения информационных технологий 2017


Відповідно до прийнятого порядку, виробник товару наносить на нього штриховий код, сформований з використанням даних про країну місцезнаходження виробника і коду виробника.
Результатом використання даних є: а) текст в) інформація б) знання г) рішення 9.

Ефективність роботи з клієнтами підвищується за рахунок обліку їх персональних переваг.
Питання мають вигляд “Значення параметра А більше Б?”.

Структуру економічної інформації визначає її будова, відокремлення тих чи інших елементів.
► Наведіть приклади хаотичного та автоматичного технологічних процесів.