Нововведения информационных технологий 2017


Мапи, що самоорганізуються Self Organizing Maps – SOM, абомапиКохонена, щосамоорганізуються, є різновидом нейронної мережі і використовуються для вирішення задач кластеризації і сегментації.
Наприклад, необхідно отримати прогноз обсягів продажів на наступний місяць.

Приклади двовимірних штрих-кодів (http://reklamaster.com/articles) Зчитування інформації, що відображена за допомогою штрихового коду, здійснюється сканерами.
Релевантна інформація (від англ.

Бажано, щоб дані охоплювали якомога більшу кількість ситуацій реального процесу і пропорції різних прикладів (прецедентів) мають відповідати реальності.
► Які вимоги висуваються до сучасної технології? ► Взаємозв’язок та ієрархія технологій.