6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Показники є основними одиницями інформації, за допомогою яких формуються бази даних.
Внутрішніх шарів може бути від одного і більше.

Практика використання розглянутих програмних засобів на ПК під управлінням операційних систем сімейства Linux показала їх високу ефективність, надійність і безпечність.
Облікові системи.

Змішаний метод класифікації передбачає використання обох попередніх.
За режимами доступу інформація поділяється на рівні: цілком таємна (top secret);• конфіденційна (confi dential);• таємна (secret);• відкрита (unclassifi ed).• Відкрита інформація доступна широкому загалу користувачів, таємна містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої може завдати шкоди особі, державі, суспільству.