6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


розробки останнього закладу були доведені до рівня комерціалізації, що призвело до створення компанії Numenta, а інститут одержав статус філії Каліфорнійського університету.
Тобто, для кожної позиції номенклатури призначено лише одне певне місце у класифікаторі.

Створення вузла описується вектором з n скалярних величин, які у сумі дорівнюють одиниці, що відповідає - 60 - достовірності кожної з гіпотез.
Однак, цей недолік компенсується можливостями розпаралелювання обчислень.

► Опишіть особливості систематизації даних.
Знищення, з точки зору життєвого циклу даних, не представляє інтересу, оскільки причиною видалення є втрата інформативності даних.