Нововведения информационных технологий 2017


Характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг: а) матеріальна інформація в) споживча інформація б) економічна інформація г) виробнича інформація 7.
Про чинники можна скласти оцінку іза непрямими ознаками.

Поява писемності є характерною ознакою другого етапу розвитку інформаційних технологій.
Ця задача може бути вирішена з різним ступенем ефективності та великими часовими затратами, документальними способами отримання знань, такими як методиматематичної статистики.

Структура реквізиту – це спосіб подання його значень.
За гіпотезою Д.