Нововведения информационных технологий 2017


Наприклад, база “Студент” містить інформацію про вік, стать, домашню адресу, успішність та інші дані про студента.
Зважаючи на іншу сторону стрімкого розвитку ІТ, у посібнику неможливо було обминути гостроактуальні питання інформаційного піратства, розвинуті технології якого становлять суттєву загрозу інформаційному продукту.

Однією з найважливіших вимог до методології проектування інформаційної технології є забезпечення динамічності її структури і функцій.
на основі “Десяткової класифікації” американського бібліотекаря Дьюї.

Фаза використання даних не містить етапу: а) аналізу в) пошуку б) інтерпретації г) обробки 3.
Детально досліджено питання захисту персональної інформації і протидії інформаційним та програмним продуктам шкідливого характеру, технологію забезпечення безпеки інформаційних систем, поняття ідентифікації, аутентифікації, політики безпеки тощо.