Нововведения информационных технологий 2017


Вибір методів класифікації та кодування залежить від призначення класифікатора, специфіки об’єкта класифікації та можливостей обчислю- вальної техніки.
Оперативна інформація циркулює між об’єктами матеріального світу і використовується впроцесах управління вживійприроді та суспільстві.

Можна виділити такі види економічної інформації: прогнозна, планово- договірна, облікова, нормативна, довідкова.
Складають 10% від всіх покупців.

Страсбурзьку угоду про Міжнародну патентну класифікацію було укладено в 1971 р.
- 35 - Ця інформація нової якості називається інформаційним продуктом.