Нововведения информационных технологий 2017


2.4.
Очевидно, що некоректні початкові дані призводять до некоректних висновків.

Інформаційна система – сукупність інформаційних підсистем, що характеризують управління об’єктом загалом ІС є структурною одиницею вищого рівня і охоплює всю інформацію об’єкта (цеху, підприємства, установи, організації, галузі): Показник Номенклатура Реквізит-основа Реквізит-ознака Інформаційна система Інформаційна підсистема Інформаційний потік Інформаційний масив Інформаційне повідомлення Рис.2.1.
Життєвий цикл об’єктів технології передбачає їх наступну трансформацію: інформація ↔ дані, дані ↔ знання та знання ↔ знання, що складає інформаційний процес.

Ними можна закодувати невеликий обсяг інформації (20-30 символів; як правило, цифр).
Більше того, саме ця категорія птахів досить добре піддається тренуванню.