6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Між створеними групами встановлюється певна ієрархія.
Використовується для рішення неструктурованих задач.

Доцільно розглядати цикл – “дані – інформація – знання”, чітко розмежовуючи семантику компонент циклу і відношення між ними, що дозволяє представити загальну основу інформаційної технології та її сутність в різних предметних областях.
За цим методом початкова множина об’єктів може поділятися на незалежні класифікаційні угруповання з використанням однієї з обраних ознак.

Як правило, записи, що входять у файл, мають однакову структуру.
Складають 10% від всіх покупців.