Нововведения информационных технологий 2017


До числа таких користувачів відносяться прикладні програмісти, аналітики, оператори, системні програмісти, обслуговуючий персонал – вони є проміжними користувачами.
Забезпечення контролю за інформаційними взаємодіями і узгодженістю рішень, що приймаються в системі.

Елементарною складовою технологічної операції є: а) предметна область в) технологічний модуль б) технологічний процес г) інформаційна технологія - 48 - Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки: ► Що таке інформаційна технологія? ► Етапи розвитку комп’ютерних інформаційних технологій.
т.п.

та втілена у моделі штучного нейрона і принципах побудови штучних нейронних мереж, що здатні до навчання.
Це – набір операцій, комбінуючи які, можна отримати потрібне рішення.