Нововведения информационных технологий 2017


Більше того, саме ця категорія птахів досить добре піддається тренуванню.
Алезадачапрактичноговтіленнярозробленоїметодикивиявиласьскладною і була розв’язана тільки через 20 років американським нейрофізіологом Ф.Розенблаттом в роботі 1962 р.

Розглянемо приклад сегментації покупців за допомогою мапи Кохонена.
Кількість значень ознаки класифікації - 23 - визначає кількість класифікаційних угруповань, які можуть бути створені при розподілі множини об’єктів за цією ознакою.

Поява писемності є характерною ознакою другого етапу розвитку інформаційних технологій.
Cвідомість, наділена функцією передбачувального моделювання, є найціннішим природнім здобутком.