6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Кінцева обробка даних – інтерпретація результатів і застосування отриманих знань в бізнес-додатках.
Вхідна інформація, ідея програмна реалізація Захист Загрози плагіат копіювання модифікація знищення піратство хакерство модифікація нанесення шкоди Зовнішнє середовище створення Інформаційний продукт Документація Програмний продукт Рис.3.2.

Таким чином, інформаційна технологія на практиці може бути успішно реалізована на основі наведених програмних засобів для автоматизації процесів аналізу інформації.
Інформація, що міститься в коді, може бути надрукована в явному вигляді під кодом (розшифрування).

Існує декілька методів збору, необхідних для аналізу даних: 1.
Схема еволюції знань Вигляд узагальненого життєвого циклу наведено на рис.1.4 та рис.1.5.