Нововведения информационных технологий 2017


Ними можна закодувати невеликий обсяг інформації (20-30 символів; як правило, цифр).
Перевірку відповідності надрукованого штрихового коду його параметрам, що задані у стандартах, роблять за допомогою верифікатора – пристрою, який вимірює числові значення його геометричних та оптичних характеристик.

- 31 - Міжнародна класифікація товарів і послуг (International classifi cation of products and services under the Nice Agreement).
Процес еволюції знань не містить: а) пояснення в) правила виводу б) проміжні знання г) інформації Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки: ► Технологія: означення, вимоги та результат.

Результати проведених досліджень та здійснених узагальнень щодо перетворення інформації на шляху до інформаційного продукту, необхідно враховувати і при проектуванні ІС, яка буде створювати інформаційний продукт.
Зупинимося докладніше на двох типах даних: впорядкованих і невпорядкованих.