Нововведения информационных технологий 2017


Існує два способи штрих-кодування інформації: лінійний і двовимірний.
Штриховий код – графічний об’єкт прямокутної форми, що складається з послідовності відрізків суцільних ліній різної товщини та комбінації цифр і представляє певну інформацію у вигляді, зручному для зчитування технічними засобами (сканерами) Штрихове кодування базується на застосуванні двійкової системи числення: інформація запам’ятовується як послідовність нулів і одиниць, причому широкі смуги (темні чи світлі) означають 1, вузькі – 0.

- 20 - Сукупність показників, достатня для характеристики певного процесу (явища, факту), утворює повідомлення.
Це можуть бути сегменти по сфері діяльності, по географічному розташуванню.

Цей метод характеризується тим, що початкова множина об’єктів інформації послідовно поділяється на угруповання (класи) першого рівня поділу, далі – на угруповання наступного рівня, і т.д.
- 39 - 3.3.