Нововведения информационных технологий 2017


Символ – це найпростіший елемент даних, сигнал інформації (літера, цифра, знак), який окремо не має змісту.
Прикладом масиву може бути сукупність даних про рух грошових коштів на підприємстві.

Більше того, саме ця категорія птахів досить добре піддається тренуванню.
Інформаційні процеси поділяють на процеси циркуляції та переробки інформації, які, в свою чергу поділяються на процеси збору, передачі, обробки, збереження та спрямування до користувача.

Особливе значення має здатність інформації перетворюватись на нові знання (процесрозглянутовпопередньомурозділі), якіможутьбутивикористані для прийняття управлінських рішень і поповнень знань управлінського персоналу.
Збір і систематизація даних Дані представляють собою спосіб представлення, збереження та елементарних операцій обробки інформації.