Нововведения информационных технологий 2017


Інформація виникає або при інтерпретації даних користувачем, або при передачі знань між користувачами чи при перетворенні знань у дані.
Наприклад, для ІТ в промисловості визначені наступні цілі: усунення існуючих проблемних моментів (дрібносерійності• об’єктів виробництва при значних масштабах виробництва; ускладнений характер виробництва при скороченні ресурсів часу на використання функцій управління; поглиблення спеціалізації; необхідність комплексного охоплення, обліку видів взаємодії процесів); інтеграція управління і виробництва;• стандартизація і уніфікація засобів автоматизації.• Дерева рішень для ухвалення висновків.

Позитивні сторони застосування ієрархічного методу класифікації: пристосованістю до обробки;• звичність;• велика інформативність кодів, які мають змістове навантаження.• Недоліки: жорсткість структури, яка зумовлена фіксованістю ознак і• їхньою послідовністю.
Кожні 5 років вносяться зміни.

Представлення інформації з максимальною (оптимально узгодженою з часом прийняття) швидкістю рішень; 1.3.
Життєвий цикл інформації є досить коротким.