6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


та втілена у моделі штучного нейрона і принципах побудови штучних нейронних мереж, що здатні до навчання.
Побудовану однією людиною модель можуть використовувати інші, без необхідності розуміння методик, за допомогою якої ці моделі побудовані.

Інформація – довільні відомості про подію, сутність чи процес, що є об’єктом операцій сприйняття, перетворення, зберігання, використання та передачі Інформація використовується у всіх галузях людськоїжиттєдіяльності; будь-який взаємозв’язок і координація дій є можливими тільки завдяки інформації.
Тестові завдання 1.

Першим кроком буде збір хронології продажів в кожному магазині і об’єднання її в загальну вибірку даних.
Кластеризація може використовуватися для сегментації і побудови профілів клієнтів (покупців).