6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Згідно висхідного методу моделювання теоретичні положення ґрунтуються на основі дослідних даних нейрофізіології.
Різні думки вчених існують також стосовно одного з ключових понять кібернетики – самосвідомості.

Кластеризація може використовуватися для сегментації і побудови профілів клієнтів (покупців).
► Опишіть інформаційно-технологічний процес та його властивості.

Під час функціонування HTM-системи кожний вузол здатний складати і оптимізувати набір з n векторів, які відповідають характерним поєднанням з поступаючих у нього сигналів.
Фаза використання даних включає три етапи: пошук;• обробку;• аналіз.• Результатом використання даних є інформація.