6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


забезпечення надійного доступу до інформації (мінімізація синтаксичних і семантичних шумів); - 40 - 1.3.2.
- 26 - Штрихове кодування.

Зберігання інформації передбачає наявність носія.
Найпоширеніші моделі баз даних – реляційні.

Тоді справедливим буде таке означення: Інформаційна технологія – це процес або сукупність процесів обробки інформації.
Організація даних у базі характеризується певною структурою, тобто формою ї способом їх впорядкування.