6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Лінійними (звичайними) називаються штрих-коди, які зчитуються в одному напрямі (по горизонталі).
Інформаційні процеси поділяють на процеси циркуляції та переробки інформації, які, в свою чергу поділяються на процеси збору, передачі, обробки, збереження та спрямування до користувача.

Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).
Вони можуть створюватись, знищуватись, багаторазово використовуватись.

ІТП складаються з підпроцесів, що об’єднані в структури необхідної складності.
► Опишіть життєвий цикл процесу створення товару.