6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


До задач трансформації даних відносяться: плаваюче вікно, зведення типів, виділеннячасовихінтервалів, перетворення безперервних значень в дискретні і навпаки, сортування, групування та інше.
Разом з цим, процесор ЕТ OpenOffi ce.org Calc підтримує імпорт, обробку і збереження даних у форматах файлів процесора ЕТ Microsoft Excel – файлах формату *.xls.

достовірність – кількість правильно класифікованих цим• вузлом прикладів.
Непрямі дані.

Головною особливістю даних сьогодні є те, що їх стає надзвичайно багато.
Цифрові технології дедалі ширше завойовують і сучасну видавничу справу.