6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


ІТП складаються з підпроцесів, що об’єднані в структури необхідної складності.
Такий порядок реєстрації дозволяє виключити можливість появи двох різних товарів з однаковими кодами.

Це нейронні мережі, дерева рішень, алгоритми кластеризації, виявлення асоціацій, тощо.
Система класифікації може бути подана переліком незалежних фасетів (списків), які містять значення ознак класифікації.

Схема життєвого циклу знань Цей цикл є найбільш складним, оскільки процеси перетворення знань є мало вивченими.
Зазначимо, що система не може знати про що- небудь, що знаходиться за межами зібраних для аналізу даних.