6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Подібне трактування процесів обробки інформації можна пов’язати з функціонуванням мозку.
- 39 - 3.3.

Як показує практика досліджень, системи, розроблені без урахування еволюційної передісторії, часом можуть перевершувати свої біологічні аналоги.
Якщо причинно-наслідкові зв’язки мають статистичний характер, це: а) розподілений процес в) автоматичний процес б) вибірковий процес г) хаотичний процес 2.

Експертний спосіб припускає видобування і структуризацію знань з пам’яті людини – експерта, або фахівця в наочній області.
Для цього у навчальному посібнику проаналізовано етапи створення ІС та моделі її життєвого циклу, включно з архітектурою.