6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Внутрішніх шарів може бути від одного і більше.
Комерційна інформація як підвид економічної інформації, є предметом купівлі-продажу з метою отримання прибутку.

Технологія виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases) Системи підтримки прийняття рішень, які містять базу знань і розробляються з використанням методів штучного інтелекту, називаються системами підтримки прийняття рішень на базі знань (Knowledge-based Decision Support Systems).
Застосовуючи індуктивні методи до множини вхідних даних можна виявити нелінійні закономірності та видобути певні знання.

- 11 - 1.4.
До цієї групи входять 40% від всіх покупців; Змішані покупці (сегмент 4).