6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


УдосконаленняУДК координується Міжнародною федерацією з документації у відповідності з спеціальними правилами.
Сума елементів підмножин кожного рівня дорівнює кількості елементів усієїмножини, що беруть участь у класифікації.

Інформація, що міститься в коді, може бути надрукована в явному вигляді під кодом (розшифрування).
База даних – це іменована сукупність взаємозв’язаних даних, що відображає стан об’єктів і їх відношення в даній предметній області.

З іншого боку, в більш вузькому сенсі означення технології формулюється наступним чином: - 6 - Технологія – це набір способів, засобів вибору і здійснення керуючого процесу з множини можливих його реалізацій В основі будь-якого процесу лежить визначена технологія, до компонентів якої відносяться: 1) мета реалізації процесу; 2) предмет, що підлягає технологічним змінам; 3) способи і методи впливу; 4) засоби технологічного впливу; 5) впорядкованість і організація, які протиставлені стихійним процесам.
Інформація заноситься в базу за різного роду експертними оцінками працівниками організації.