6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Немає чітких переваг при купівлі• певного виду товарів.
Саме таким чином і передається інформація у створених на сьогодні системах машинного зору.

При достатньо великій кількості клієнтів неможливо розробити для кожного індивідуальний підхід.
Вхідна інформація, ідея програмна реалізація Захист Загрози плагіат копіювання модифікація знищення піратство хакерство модифікація нанесення шкоди Зовнішнє середовище створення Інформаційний продукт Документація Програмний продукт Рис.3.2.

Зазначимо, що інтеграція України в до світової спільноти потребує узгодження класифікаторів з міжнародними, такими як: патентна класифікація; класифікація промислових зразків; класифікація товарів і послуг, тощо.
Для перевірки адекватності побудованої нейронної мережі використовується спеціальний метод – тестове підтвердження, в якому аналізується відсоткове співвідношення між вірними вихідними значеннями та помилковими.