Нововведения информационных технологий 2017


Наведений нижче приклад ілюструє роботу так званих бінарних дерев рішень, в кожному вузлі яких розгалуження проводиться по двох напрямах (тобто на питання, задане у вузлі, є тільки два варіанти відповідей, наприклад “так” чи “ні” ).
Також дані повинні бути уніфікованими – одні й ті ж самі дані скрізь повинні описуватись однаково.

Система класифікації і кодування повинна мати необхідний резерв для внесення нових номенклатур без зміни структури класифікатора.
Фаза використання даних не містить етапу: а) аналізу в) пошуку б) інтерпретації г) обробки 3.

Дерево рішень складається з вузлів, де проводиться перевірка умови, і листя – кінцевих вузлів дерева, що вказують на клас (вузлів рішення): - 41 - Освіта вища спеціальна середня так ні ні ні так так Наявність нерухомого майна Надати креди Відмовити Надати кредит Вік > 40 Дохід > 2000 грн/міс ...
У відповідності з низхідним методом моделювання теоретичні положення ґрунтуються на відтворенні зовнішніх проявів інтелектуальної поведінки індивідуума.