6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Технологія в перекладі з грецької (techne) – мистецтво, майстерність, вміння, що є процесами.
Найскладніший життєвий цикл є в: а) інформації в) даних б) повідомлення г) знань - 15 - 7.

т.п.
Взаємозв’язок та ієрархія технологій Життєвий цикл інформації.

Релевантна інформація – це: а) секретна інформація в) інформація щодо певної людини, проблеми, мети б) комерційна інформація г) економічна інформація 5.
Проте, в загальному випадку, відповідей і гілок, що виходять з вузла, може бути значно більше.