Нововведения информационных технологий 2017


Інформаційний шум представляє собою повідомлення, непотрібне суб’єкту, незалежно від того, відоме воно йому чи ні.
Практика використання інформаційних технологій для моделювання та автоматизації підтримки прийняття рішень в управлінні соціально- економічними процесами тісно пов’язана із постійним розв’язанням задач аналізу значних обсягів інформації.

Відомості, що є необхідними для висновків і рішень, це: а) знання в) технології б) дані г) інформація 12.
При цьому суттєве значення має швидкість проходження відповідних процесів згідно із вказаною схемою.

Першим кроком буде збір хронології продажів в кожному магазині і об’єднання її в загальну вибірку даних.
Процес еволюції знань не містить: а) пояснення в) правила виводу б) проміжні знання г) інформації Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки: ► Технологія: означення, вимоги та результат.