Нововведения информационных технологий 2017


Чим більший відсоток вірно розпізнаних даних, тим якісніше побудовано дерево.
Ця задача може бути вирішена з різним ступенем ефективності та великими часовими затратами, документальними способами отримання знань, такими як методиматематичної статистики.

Приклади двовимірних штрих-кодів (http://reklamaster.com/articles) Зчитування інформації, що відображена за допомогою штрихового коду, здійснюється сканерами.
Аналогічно існує 128-розрядна система UРC/EAN-128.

Висока вартість створення і впровадження експертних систем, нездатність людей знаходити складну і нетривіальну залежність, часто відсутність фахівців, здатних грамотно структурувати свої знання також ускладнюють популяризацію такого підходу.
Для розв’язання деяких визначених типів задач вже існують оптимальні конфігурації нейронних мереж.