Нововведения информационных технологий 2017


► Опишіть, які відомі вам новітні технології впроваджуються в повсякденне життя.
Ієрархічний метод класифікації.

► На використанні яких засобів основані методи для аналізу значних обсягів економічної інформації? - 49 - 4.
Задачею пошуку асоціативних правил не є виявлення всіх правил, оскільки частина з них відомі аналітикам, інші можуть і не представляти статистичної цінності.

Під процесом будемо розуміти сукупність дій, які спрямовані на досягнення певної мети.
Для перевірки адекватності побудованої нейронної мережі використовується спеціальний метод – тестове підтвердження, в якому аналізується відсоткове співвідношення між вірними вихідними значеннями та помилковими.