Нововведения информационных технологий 2017


Під час функціонування HTM-системи кожний вузол здатний складати і оптимізувати набір з n векторів, які відповідають характерним поєднанням з поступаючих у нього сигналів.
З них утворюються складні, формуються різні рівні структурної побудови інформації.

Тому в класифікаторах, побудованих за ієрархічним методом, мають передбачатися значні резервні ємності.
Наприклад, “Код працівника” може містити три позиції, “Код підприємства” – 10 позицій; “Ідентифікаційний код фізичної особи” містить 10 позицій.

Для економічних задач використовують термін сегментація; регресія, у тому числі і задача прогнозування.
► Назвіть фази використання даних.