Нововведения информационных технологий 2017Такий порядок реєстрації дозволяє виключити можливість появи двох різних товарів з однаковими кодами.
Програмне забезпечення Numenta працює за принципами самонавчальної штучної нейронної мережі.

Аналогічно існує 128-розрядна система UРC/EAN-128.
Побудова системи класифікації і кодування потребує додержання принципу взаємно-однозначної відповідності класифікованій номенклатурі (набору кодових позначень чи найменувань виробів).

Під час функціонування HTM-системи кожний вузол здатний складати і оптимізувати набір з n векторів, які відповідають характерним поєднанням з поступаючих у нього сигналів.
Для систематизованої обробки значних обсягів табличних даних на персональних комп’ютерах під управлінням операційних систем сімейства Linux використовуються наступні процесори електронних таблиць (ЕТ): OpenOffi ce.org Calc, ABS, Gnumeric, KSpread та ряд інших.