Нововведения информационных технологий 2017


Велика кількість даних наявна у відкритих джерелах, таких як статистичні вибірки, звіти корпорацій, опубліковані результати маркетингових досліджень тощо.
Перед використанням нейромережі проводиться її навчання, що є ітераційним процесом налаштування вагових коефіцієнтів.

Види інформації.
Розрізняють форму і значення реквізитів.

Інформація, дані, знання як об’єкти технології 1.1.
З 2005 р.