Нововведения информационных технологий 2017


При масовому застосуванні комп’ютерів виникла гігантська кількість джерел даних.
Стисло розглянемо кроки, що виконуються на кожному етапі KDD (рис.4.3).

Цілком таємна інформація є доступною чітко обмеженій групі осіб з відповідними повноваженнями.
Система класифікації і кодування повинна мати необхідний резерв для внесення нових номенклатур без зміни структури класифікатора.

1.4.1.
Для невпорядкованих даних кожному стовпцю відповідає чинник, а в кожний рядок заноситься приклад (ситуація, прецедент).