Нововведения информационных технологий 2017


Серед методів першої групи в економіці поширені методи математичної статистики, що вирішують спектр задач, проте не дозволяють знаходити і видобувати знання з масивів даних.
3.5.

Однак, цей недолік компенсується можливостями розпаралелювання обчислень.
В алгоритмі SOM всі нейрони (вузли, центри класів) впорядковані в деяку структуру, як правило – двовимірну сітку.

Визначити спосіб представлення (формалізувати) деякі дані буває легко – наприклад, об’єм продажів в гривнях – це певне число.
Неперервне спостереження за рухом об’єктів допомагає HTM-системі пов’язати разом їх різноманітні ракурси.