Нововведения информационных технологий 2017


Такі правила називаються асоціативними.
Для цього служить система класифікації і кодування, причому кодування є засобом вираження елементів класифікації.

В інформаційній системі поняття “інформація” пов’язано із сутністю процесів, а поняття “знання” – з їх якістю.
Очевидно, що некоректні початкові дані призводять до некоректних висновків.

Таке подання даних, що складається зі стовпців, які розташовуються у певному порядку зліва направо, називається відношенням.
Конфіденційна інформація містить відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні юридичних та фізичних осіб і поширюються за їхньою згодою.