Нововведения информационных технологий 2017


При кредитуванні це може бути, наприклад, віднесення клієнта за певними ознаками до однієї з груп ризику.
Система кодування має забезпечити змогу виявляти помилки, що виникають при вводі або записі кодів, програмним способом.

Мапи, що самоорганізуються Self Organizing Maps – SOM, абомапиКохонена, щосамоорганізуються, є різновидом нейронної мережі і використовуються для вирішення задач кластеризації і сегментації.
Змішаний метод класифікації передбачає використання обох попередніх.

Трудомісткий метод.
Призначення і структура класифікаторів Опис класифікаційних угруповань, кодових позначень та найменувань об’єктів міститься в документі, який називається класифікатором.