Нововведения информационных технологий 2017


Для навчання використовуються спеціальні алгоритми.
Визначити спосіб представлення (формалізувати) деякі дані буває легко – наприклад, об’єм продажів в гривнях – це певне число.

Структура реквізиту – це спосіб подання його значень.
► Опишіть, які відомі вам новітні технології впроваджуються в повсякденне життя.

Таке подання даних, що складається зі стовпців, які розташовуються у певному порядку зліва направо, називається відношенням.
Класифікатор складається з 32 класів і 223 підкласів, що охоплюють різні види товарів.