Нововведения информационных технологий 2017


Страсбурзьку угоду про Міжнародну патентну класифікацію було укладено в 1971 р.
Можна виділити такі види економічної інформації: прогнозна, планово- договірна, облікова, нормативна, довідкова.

► Опишіть особливості систематизації даних.
Це нейронні мережі, дерева рішень, алгоритми кластеризації, виявлення асоціацій, тощо.

При системному способі інформація класифікується з урахуванням вимог різних рівнів організації (підприємство, міністерство, відомство, тощо), при локальному – в межах одного підприємства, організації або установи.
Оскільки призначення ІТ полягає у виготовленні інформаційного продукту номінальної якості з оптимальними витратами, у посібнику досліджується галузь математичного моделювання бізнес-процесів та методів прийняття рішення з оптимізацією за заданим критерієм, з точки зору технологій динамічного програмування.