Нововведения информационных технологий 2017


Проте сфера застосування цих алгоритмів не обмежується лише однією торгівлею.
Так, наприклад, структурною називається інформація, яку отримує суб’єкт через органи відчуття.

Також дані повинні бути уніфікованими – одні й ті ж самі дані скрізь повинні описуватись однаково.
При використанні цього алгоритму, вектори, що були близько розташовані на отриманій мапі, виявляються близькими і в початковому просторі.

► Опишіть методи появи нових знань.
Доцільно розглядати цикл – “дані – інформація – знання”, чітко розмежовуючи семантику компонент циклу і відношення між ними, що дозволяє представити загальну основу інформаційної технології та її сутність в різних предметних областях.