6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Вхідний шар реалізує зв’язок із вхідними даними, вихідний – із вихідними.
Для розв’язання деяких визначених типів задач вже існують оптимальні конфігурації нейронних мереж.

- 11 - 1.4.
Наприклад, в задачі прогнозування залежноювеличиноює обсяги продажів, а чинниками, що впливають на цю величину, можуть бути попередні обсяги продажів, зміна курсу валют, активність конкурентів і т.д.

Основною вимогою для організації і збереження знань є забезпечення простої і швидкої модифікації структур даних.
Існує два способи штрих-кодування інформації: лінійний і двовимірний.