Нововведения информационных технологий 2017


Кожний код повинен позначати лише один об’єкт класифікації.
Хоукінза, поняття передбачення отримує розширене трактування, згідно з яким його перевірка може виконуватися практично миттєво.

Якщо відповідь позитивна, здійснюється перехід до правого вузла наступного рівня; потім знову слідує питання, пов’язане з відповідним вузлом і т.д.
Структура і властивості економічної інформації Структурування інформації пов’язане з необхідністю її зберігання, обробки чи передачі.

В результаті такої системи обробки інформації найнижчий шар візуальної області неокортекса може отримувати стільки ж сигналів від вищих шарів, скільки отримує від фоторецепторів сітчатки.
В ієрархічній системі класифікації на будь-якому рівні підмножини елементів не повинні перетинатися.