Нововведения информационных технологий 2017


З розвитком суспільства його об’єм лише зростає.
Cвідомість, наділена функцією передбачувального моделювання, є найціннішим природнім здобутком.

Внутрішніх шарів може бути від одного і більше.
Це можуть бути сегменти по сфері діяльності, по географічному розташуванню.

Поняття “інформаційна технологія” (ІТ) у сучасному контексті набуває особливої багатогранності та поширюється на всі області діяльності людини, оскільки інформація, що трансформується у дані, знання, інформаційні та програмні продукти, технологічні винаходи – є невід’ємною частиною сьогодення.
Інформаційна технологія як система має наступні властивості: доцільність;• наявність компонент і структури;• взаємодія з зовнішнім середовищем;• цілісність;• розвиток в часі.• - 38 - В загальній концепції інформаційної технології є діалектичний взаємозв’язок – розвиток інформаційної технології вимагає вдосконалення засобів, які її забезпечують і, навпаки, поява певних засобів вимагає створення нових прийомів, методів і способів.