6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Найпоширенішими є такі назви класифікаційних угруповань: клас, підклас, група, підгрупа, вид, підвид, тип.
Система класифікації може бути подана переліком незалежних фасетів (списків), які містять значення ознак класифікації.

Спостерігається стійка тенденція зростання кількості електронних видань, які розповсюджуються через мережу Інтернет.
relevant – доцільний, той, що стосується справи) – відомості щодо певної людини, проблеми, мети, терміну тощо.

4.2.
Метою введення цього поняття є об’єднання різних технологій, пов’язаних із процесом існування об’єкту в єдину метатехнологію, в якій визначені закони перетворення рольових функцій, компонентів локальних технологій.