Нововведения информационных технологий 2017


Прикладом може служити аналіз значних обсягів економічної інформації.
Часто при видобуванні знань основну увагу приділяють механізмам аналізу даних, не враховуючи важливість попередньої обробки та очищення даних.

Експертний спосіб припускає видобування і структуризацію знань з пам’яті людини – експерта, або фахівця в наочній області.
Дані Інформація Знання Рис.1.4.

Взаємозв’язок та ієрархія технологій Життєвий цикл інформації.
Агрегат даних – це пойменована сукупність двох і більше елементів - 21 - нижчого рівня, яка має окремий зміст .