Нововведения информационных технологий 2017


Ключові слова Технологія, об’єкт, технологічний процес, інформаційний процес, життєвий цикл, дані, інформація, знання.
Використання уніфікованої системи документації (УСД) та ЄСКК дає змогу забезпечити інформаційну, термінологічну, ідентифікаційну єдність показників і взаємозв’язок АІС різних сфер та рівнів управління.

Відомості, що є необхідними для висновків і рішень, це: а) знання в) технології б) дані г) інформація 12.
Їх також успішно застосовують і в інших областях: медицині, для аналізу відвідування веб- - 54 - сторінок (Web Mining), для аналізу тексту (Text Mining), для обробки даних по перепису населення, в прогнозуванні збоїв телекомунікаційного устаткування, тощо.

Інформація заноситься в базу за різного роду експертними оцінками працівниками організації.
Запис – пойменована сукупність полів, об’єднаних за змістовним принципом.