6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


- 18 - Одним з найпоширеніших видів інформації є економічна інформація, яка характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг.
Cвідомість, наділена функцією передбачувального моделювання, є найціннішим природнім здобутком.

Однак, у неокортексі живої істоти процеси виконуються дещо по-іншому: низхідний потік виявляється більш інтенсивним, ніж вихідний.
Дані можуть бути неповними, містити шуми, аномальні значення і т.д.

Інформаційна компонента включає функції збереження даних і забезпечення ними відповідних операцій.
Цілком таємна інформація є доступною чітко обмеженій групі осіб з відповідними повноваженнями.