Нововведения информационных технологий 2017


Очевидно, що це вимагає глибокого вивчення можливостей, як сучасних і перспективних засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення, так і технологічних процесів в даній предметній області та їх технічного оснащення.
Процес переробки інформації за аналогією з процесами переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію.

Забезпечення повною інформацією для прийняття рішень; 1.2.
Різні думки вчених існують також стосовно одного з ключових понять кібернетики – самосвідомості.

Тому при пошуку вводяться пороги підтримки і достовірності асоціативних правил.
Кожна ознака фасетної класифікації відповідає фасеті, що являє собою список значень найменованої ознаки класифікації.