Нововведения информационных технологий 2017


Неструктуровані задачі містять лише якісні описи, їх неможливо формалізувати, вимагають нестандартних процедур прийняття рішень, де використовуються досвід, кваліфікація та інтуїція людини.
Зазначимо, що система не може знати про що- небудь, що знаходиться за межами зібраних для аналізу даних.

Розглянемо приклад сегментації покупців за допомогою мапи Кохонена.
Переміщення від одних об’єктів інформації до інших з урахуванням їх змістової та семантичної взаємопов’язаності забезпечується: а) гіпертекстовими технологіями в) табличним поданням б) графічним поданням г) формалізацією - 47 - 4.

1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.1 1.2 1 1.3 1.4 Рис.3.3.
Останній підхід пов’язаний з автоматизацією обробки інформації, що вимагає її структурування і формалізації опису.