Нововведения информационных технологий 2017


Для розв’язання деяких визначених типів задач вже існують оптимальні конфігурації нейронних мереж.
Достовірність інформації визначається її властивістю відображати реально існуючі об’єкти з необхідною точністю.

Класифікаційне угруповання – частина об’єктів, яка відокремлюється під час класифікації.
В період інформаційних технологій з появою комп’ютерних мереж, систем розподіленої обробки даних, розвитку методів і засобів штучного інтелекту на перший план висуваються задачі розробки експертних систем з підтримкою евристичних методів обробки даних, інструментальних комплексів логічного виду, систем індивідуалізації обробки інформації тощо.

Дані Інформація Знання Рис.1.4.
Процес визначається вибраною людиною стратегією і реалізовується за допомогою сукупності різноманітних засобів та методів.