6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Тоді справедливим буде таке означення: Інформаційна технологія – це процес або сукупність процесів обробки інформації.
Програмне забезпечення Numenta працює за принципами самонавчальної штучної нейронної мережі.

On intelligence, www.onintelligence.org] він пропонує новаторську концепцію моделювання інтелекту, основану на понятті “передбачувальної пам’яті” (memoryprediction framework).
Якщо подати дані на вхід системи в існуючому (початковому) вигляді, то на виході не будуть отримані корисні знання.

на основі “Десяткової класифікації” американського бібліотекаря Дьюї.
2.4.