Нововведения информационных технологий 2017


Ступінь подібності об’єктів характеризує точність кластеризації.
Зазвичай дані є вхідною інформацією для інформаційного процесу.

Дані Інформація Знання Рис.1.4.
Нижній шар вузлів отримує вихідну інформацію від рецепторів, роль яких може виконувати функція читання файлу з даними, і виводити як передбачення інформацію, очищену від завад; створення вузлів верхнього шару трактується як найбільш узагальнений результат аналізу вихідної інформації.

Реквізити можуть бути різного типу: числового, текстового, логічного, дата тощо.
На цьому кроці застосовуються різні алгоритми для видобування знань.