6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


ІТ можна представити у вигляді схеми (рис.3.1) Обробка (функція, процес) Керування Механізм Вихідна інформація Вхідна інформація Рис.3.1.
Між створеними групами встановлюється певна ієрархія.

В свою чергу запис – це структура, яка складається з полів (мінімальної структури даних).
Перевірка здійснюється шляхом порівняння з наявною базою даних паттернів.

Наприклад, ознака “колір” містить такий список значень: червоний, білий, чорний, блакитний ...
01 Рис.2.2.