6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Під час обробкиінформаціїнад реквізитами- основами виконують арифметичні операції, а за допомогою реквізитів- ознак здійснюють пошук інформації, її сортування, вибірку, порівняння (логічні операції).
Точніше зв’язок понять “інформація” та “знання” можна охарактеризувати на прикладі категорій “частина - ціле”.

Підготовка початкового набору даних, у тому числі з різних джерел, вибору значущих параметрів, тощо.
► Опишіть, які відомі вам новітні технології впроваджуються в повсякденне життя.

Це оптичні прилади, які випромінюють інфрачервоне світло на зображення штрихового коду та сприймають відбиті світлові промені і перетворюють їх в електричний сигнал для подальшої обробки.
Між створеними групами встановлюється певна ієрархія.