Нововведения информационных технологий 2017


Ключові слова Технологія, об’єкт, технологічний процес, інформаційний процес, життєвий цикл, дані, інформація, знання.
Дані можуть бути неповними, містити шуми, аномальні значення і т.д.

Приклади двовимірних штрих-кодів (http://reklamaster.com/articles) Зчитування інформації, що відображена за допомогою штрихового коду, здійснюється сканерами.
Система штрих-кодів застосовується в будь-якому виді діяльності, де є потреба в обліку, контролі та управлінні рухом одиниць обліку та електронній передачі даних.

Знак “>” наприкінці коду означає, що товар виготовлено за ліцензією.
Структура реквізиту – це спосіб подання його значень.