Нововведения информационных технологий 2017


За міркуваннями функціоналістів (на чолі з М.Мінскі) спроби використання теорії штучних нейронних мереж до моделювання мозку є недоцільними, оскількивважається, щомозокперевантаженийеволюційним навантаженням підсвідомих нераціональних конструкторських рішень.
- 31 - Міжнародна класифікація товарів і послуг (International classifi cation of products and services under the Nice Agreement).

Прикладом може служити аналіз значних обсягів економічної інформації.
Такі правила називаються асоціативними.

2000 року Книжкова палата України видала україномовну версію УДК.
Нижній шар вузлів отримує вихідну інформацію від рецепторів, роль яких може виконувати функція читання файлу з даними, і виводити як передбачення інформацію, очищену від завад; створення вузлів верхнього шару трактується як найбільш узагальнений результат аналізу вихідної інформації.