Нововведения информационных технологий 2017


В інформаційній технології виділяють такі компоненти: обчислювальне середовище (програмно-апаратні комплекси);• виконавче середовище (регламентовані функції користувачів• інформаційної технології); методичне середовище (опис технології користування ІТ в• різних ситуаціях: методики, інструкції тощо).
Вони можуть бути простими або складними.

Використовується для рішення неструктурованих задач.
Згідно з прикладом, наведеним у праці Д.

Окрему увагу приділено гіпертекстовій технології та технологіям створення web-вузлів – темі, що представляє особливий інтерес для творчих особистостей.
Поняття “дані” – відносно новий термін.