Нововведения информационных технологий 2017


Найбільше розповсюдження отримали градієнтні методи – алгоритм зворотного поширення похибки (Back Propagation), зв’язаних градієнтів, RProp і інші.
Обмін інформацією між двома і більше суб’єктами представляє собою комунікацію.

Перетворення “інформація – знання” залежить лише від бази знань користувача.
Змішаний метод класифікації передбачає використання обох попередніх.

2000 року Книжкова палата України видала україномовну версію УДК.
Опис класифікаційних угруповань, кодових позначень та найменувань об’єктів міститься в документі, який називається класифікатором.